SIRVENT, M. T. La investigacion accion participativa y la animacion socio-cultural. Su papel en la participacion ciudadana. Revue internationale animation, territoires et pratiques socioculturelles, [S. l.], n. 1, p. 61–74, 2010. DOI: 10.55765/atps.i1.84. Disponível em: https://edition.uqam.ca/atps/article/view/84. Acesso em: 23 sept. 2023.